رفتن به محتوای اصلی
لطفا صبر کنید...
ایدم

بازدید قائم مقام شرکت ایدم و همراهان ایشان از طرح توسعه دانا روش تبریز و بررسی موانع تولید در تولید سرسیلندر یورو صفر ایدم

در بازدیدی که ظهر روزدوشنبه مورخه 99/3/26 توسط قائم مقام شرکت ایدم آقای مهندس ناصریان، مدیر ساخت و خودکفایی آقای مهندس ذاکری و ریس ساخت و خودکفایی آقای مهندس سالاری  از طرح توسعه شرکت دانا روش در حضور مهندس شریعت دوست و مهندس بهلولی صورت گرفت مراحل انجام طرح و همچنین راه اندازی آن در آینده ای نزدیک خبر داد. در ادامه قائم شرکت ایدم، و همراهان ایشان از مراحل تولید قطعات در شرکت داناروش اندیشه بازدید به عمل آوردند. 

ماحصل این بازدید جلسه ای برای رفع موانع تولید قطعه سرسیلندر یورو صفر ایدم بود و در همین راستا دو طرف به نتایج خوبی برای ادامه همکاری دست یافتند. 

D. R. A. Foundry

DRA